Nema na lageru
KOMPONENTA Specifikacija
Model Premium Double Wall  Alembic Aromamax Column 300-2000L Neto
Materijal ložišta Inox 430
Izolacija ložišta Thermopolimer EPDM EPDM-thermopolimer
Radna temperatura ložišta 104-120° C
Radni pritisak ložišta - sigurnosni ventil 0,5 Bar
Gorionik gas / električno grejanje 50-90 kW /36 kW
Materijal kazana - elektorlitički bakar Elektrolitički bakar 99,99%
Kupola (kalpak kazana) Elektrolitički bakar 99,99%
Sistem hlađenja - protočni Inox 304
Parrot (držač alkoholmetra) Inox 304
Električna mešalica sa reduktorom 90 RPM*vertikalna 0,50 kW
CIP sistem za automatsko čišćenje uključeno u cenu 6 jedinice
Prosečno vreme trajanja jednog procesa destilacije 4h
Prosečna potrošnja energije po jednom procesu destilacije 120-150 kW
Prosečna jačina dobijenog destilata 81.54 % vol
Vodena pumpa za CIP sistem 4.6 bar
Garancija proizvođača 3 godine

ROK IZRADE 60-90 DANA

phone  +381 64 821 5544

phone  +381 64 821 5026

PREMIUM DWA AROMA MAX 300 - 1000 L E

OPIS KOMPONENTI:
1. Ložište, vodena kada je izrađena od prohroma projektovano na gasni gorionik jačine 100kW ili električne grejače jačine 36 kW, sa radnim pritiskom do 0,5 Bari i radnom temperaturom od 104-120℃. Zbog obezbeđivanja energetske efikasnosti ložište je izolovano sa EPDM - Termopolimerom.
Prednosti ovog sistema zagrevanja su višestruke:
-pospešena energetska efikasnost / znatno manji utrošak energije;
-ujednačen rad i visoka stabilnost sistema tokom celog procesa destilacije;
-eliminše u potpunosti rizik od zagorevanja kotla.
Uređaj takođe pruža mogućnost direktnog ubrizgavanja pare iz ložišta u kotao tokom procesa destilacije i na taj način dodatno zagreva cefru ubrzavajući proces same destilacije do aprox. 25%.

2. Kotao DWPAC 300-2000 je neto kapaciteta 300-2000L izrađen od čistog elektrolitičkog bakra. Oblik kotla je konkavan, projektovan za ravnomerno cirkulisanje cefre tokom procesa centrifugalnog mešanja, gde diagonalno pozicionirana mešalica od 90 RPM radi sa znatno manje stresa, diriguje protok mase vertikalno (gore-dole) i na takav način obezbeđuje lakše izbijanje etanolske pare na površinu.
3. Kalpak je projektovan za brzu ekstrakciju, pozicioniran na centru kotlasa velikim prečnikom specijalnog obilka, specifičnog za dobijanje alkoholnih pića od žitarica i na takav način u toku destilacije obezbeđuje pospešen protok pare, koji sprečava stres u formi pritiska, pod-pritiska ili vakuma u situaciji kada para nema dovolnu inerciju tokom procesa destilacije. Proces je striktno vezan za unutrašnju površinu kalpaka gde dolazi do interakcije sa alkoholnom parom koja se delimično kondenzuje na zidovima kalpaka i tako ostvaruje refluks (veoma bitan proces za kvalitet destilata).
4. Deflagmator je protočan irađen u potpunosti od bakra, funkcioniše na radnoj temperaturi od aprox. 85℃ služi za prvobitnu kondenzaciju pare i za odvajanje alkoholne pare (etanol isparava na temperaturi počevši od 78,15℃) od vodene pare koja isparava na višoj temperaturi od radne temperature deflagmatora.
5. Kolona za rektifikaciju sadrži model komora projektovanih za destilaciju alkoholnih pića od žitarica koje obezbeđuju znatno produženi kontakt alkoholne pare sa bakrom i na taj način se eliminiše potreba za drugom destilacijom (prepekom). Prosečna koncentracija alkohola u destilatu odgovara preporukama iz stručne literature koje se odnose na preporučenu jačinu nakon procesa redestilacije (70% v/v).
6. Sistem hlađenja je protočan, izrađen od kiselo-vodo otpornog prohroma i funkcijoniše po industrijskim principima hlađenja. Na taj način obezbeđuje stabilno hlađenje u kontrolisanim uslovima i veoma dobru energetsku efikasnost u smislu potrošnje vode.
7. CIP Sistem za automatsko čišćenje uređaja sadrži 6 jedinica sa prskalicama ugrađenih u sve komponente uređaja i funkcioniše sa radnim pritiskom od 4.6 Bara.

phone  +381 64 821 5544

phone  +381 64 821 5026

phone  +381 64 821 5544

phone  +381 64 821 5026

Opis

Tehničke karakteristike

Video

Na upit

Preporučeni proizvodi

PREMIUM DWC 120 L

RSD

PREMIUM DWA 120 L

RSD

Wizard SW450

RSD

BESPLATNA Isporuka
Zašto DES?
Prihvatam
Ova stranica koristi kolačiće. Detalji