Nagradni foto – video konkurs 15.08-15.10.2020.

"Ja koristim DES® original"

OSVOJI KAZAN SA KOLONOM

Poštovani korisnici, obaveštavamo Vas da je završen nagradni konkurs koji smo organizovali na temu ’’Koristim DES original’’ . Konkurs je trajao u periodu od 15.08-15.10.2020. a prijavilo se 414 zadovoljnih korisnika koji su ispunili uslove za učešće u nagradnom konkursu.
Pobednike sa najkreativnijim fotografijama ili video zapisima na temu “Koristim DES ® original!” izabrao je tročlani stručni žiri, a nagrade osvajaju:

  1. Performance Hobby 100 L kazan sa kolonom – Darko Jovanović - video Pure Hedonism
  2. Performance Hobby 35 L kazan sa kolonom – Nena Nikolić – video kazan 350 L
  3. Hobi kazan 35 L sa mešalicom –– fotografija - Blagojević Dejan

Najkreativniji slogani uz ispunjenu anketu osvajaju:

  1. Hobi kazan 35 L sa mešalicom – Marko Reković
  2. DES poklon paket ( merni instrumenti, paket rakija, šolja ) –Nemanja Radivojšić

Izbor je bio veoma težak, ovom prilikom želimo zaista da se na uloženom trudu zahvalimo Maričić Gorislavu, Petraš Perici, Jovanu i Kseniji Ćalasan i Kuša Nenadu koje ćemo kontaktirati radi preuzimanja utešnih nagrada. Sav pristigao materijal će biti obrađen i objavljen u najskorijem roku. Jedno veliko hvala svim učesnicima! Pobednicima čestitamo i želimo uspešnu destilaciju! :)

Pravila Foto-video konkursa Pogledaj kazan koji osvaja pobednik konkursa!

Pravila Foto-video konkursa

PRAVILNIK NAGRADNOG FOTO-VIDEO KONKURSA ''Ja koristim DES® original!''

DES nagradni kreativni konkurs “Koristim DES ® original!” realizuje se preko websajta:

https://www.des-kazani.rs.

1. Organizator

Organizator Konkursa je:

DES DOO Subotica, Gornji Verušić 58, 24106 Subotica, PIB 100959892, matični broj 080802286, u daljem tekstu Organizator.

2. Pravila nagradnog konkursa

Svi ljubitelji destilacije i kazana za rakiju mogu učestvovati u nagradnom konkursu.

Svaki vlasnik ili korisnik kazana za rakiju iz asortimana kompanije DES, koji je od godine osnivanja kupio bilo koji model ima pravo učestvovanja u Nagradnom konkursu, na sledeći način:

-osmišljavanjem i kreiranjem fotografije ili video zapisa na temu Nagradnog konkursa „Koristim DES ® original“ koje će dostaviti (otpremiti, učitati) na zvaničnoj internet stranici kompanije DES namenjenoj za Nagradni konkurs.

posedujete DES kazan za rakiju ? kreativnost i originalnost?

-sopstvenom kreativnošću osvojite novi kazan sa kolonom koji Vam omogućava proizvodnju različitih vrsta alkoholnih destilata u jednom procesu destilacije!

-napravite fotografiju ili video zapis na temu ''Ja koristim DES original!''

-predstavite koliko ste i zbog čega zadovoljni svojim kazanom, kakva iskustva pri destilaciji ostvarujete, čime se ponosite;

-učinite to na šaljiv – zanimljiv način i postanite zaštitno lice DES kompanije a ujedno reklamirajte svoju desileriju odnosno piće;

-na internet stranici kompanije DES pronađite stranicu za nagradni konkurs i prosledite materijal koji ste pripremili za konkurisanje;

-ispunite sve tražene podatke kako bismo mogli kasnije da Vas kontaktiramo,

Svaki posetilac sajta - učesnik koji do sada nije kupio kazan kompanije DES a želeo bi da počne sa proizvodnjom alkoholnih pića, osmišljavanjem slogana o destilaciji, DES kazanima ili rakiji uz ispunjavanje upitnika koji se nalazi na internet stranici https://www.des-kazani.rs/nagradni-konkurs/ , ulazi u izbor za drugu kategoriju nagrada. Najinteresantnijim sloganom osvojite kazan kapaciteta 35 L namenjen kućnoj upotrebi.

Najoriginalnija fotografija, video i slogan biće nagrađeni vrednim nagradama iz asortimana kompanije DES.

...

3. Pravo učestvovanja

Pravo da učestvuju u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije stariji od 18 godina.

U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni kod organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Konkursa, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Maloletno lice kao vlasnik ili korisnik kazana ne može učestvovati u Nagradnom konkursu prema Pravilima istog, ali može biti sastavni deo snimljenog materijala, fotografije i video zapisa.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.


4. Prijava

Kreativno rešenje – fotografiju, video, slogan neophodno je uneti (otpremiti, učitati) na sajtu https://www.des-kazani.rs/nagradni-konkurs/ , kao što je objašnjeno u tački 2 ovog Pravilnika. Nakon prihvatanja uslova korišćenja, učesnik dobija obaveštenje o potvrdi učestovanja i od tog momenta postaje validan učesnik u ovom konkursu.

Svaki pristigli kreativni rad, uz osnovne informacije učesnika (ime, prezime, godine,e-mail adresa) posmatra se kao regularna prijava za učestvovanje na Konkursu. U daljem tekstu: Prijava i Učesnik.

Prijavom na konkurs Učesnik je obavezan da potvrdi da je upoznat sa ovim Pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Učesnik može imati više prijava, odnosno više kreativnih rešenja.

Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane Učesnika. Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost tekstova i fotografija proveriti nakon završetka konkursa u skladu sa standardima.

Prijavljivanjem Učesnik garantuje da sa poslatim kreativnim rešenjem ne krši autorska i druga prava trećih lica. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik.

5. Žiri

Izbor za najmaštovitiju fotografiju, video i slogan izabraće tročlana komisija:

1. Direktor kompanije DES DOO Subotica – Eugen Čizmaš

2. Predstavnik Udruženja voćara i vinogradara, ljubitelja tradicionalnih proizvoda Ravnica - Organizator Pančevačkog festivala Rakija i rakijaši – Dejan Mijailović

3. Direktor kompanije Roll And Cut Production DOO – Srđan Simijanović – dipl.ecc – marketing stručnjak za fotografiju i video produkciju.

Najmaštovitije i najupečatljivije fotografije i video biće objavljen na svim društvenim mrežama kao i internet stranici kompanije DES.

6. Trajanje

Konkurs počinje 15.08.2020. godine.

Konkurs se završava 15.10.2020. godine, u 23:59 časova.

Sve prijave pristigle nakon ovog datuma i vremena smatraće se neblagovremenim i iste neće biti uzete u razmatranje od strane žirija.

Organizator će objaviti pobednike dana 16.10. 2020. godine na sajtu https://www.des-kazani.rs/nagradni-konkurs/ , kao i na zvaničnim Facebook i Instagram kanalima u formi postova, koji će ostati vidljivi na stranici i profilu.

7. Pobednici

Konkurs ima ukupno pet pobednika koji osvajaju glavne nagrade.

Pobednici su oni Učesnici koji po ocenama i rangiranju žirija dostave najkreativnije rešenje.

U slučaju da se, nakon proglašenja, utvrdi da Pobednik u nekom trenutku nije ispoštovao pravila ovog Konkursa, proglašava se Zamenski pobednik. Zamenski pobednik je učesnik koji je prvi sledeći iza pobednika na listi učesnika ranigranoj od strane članova žirija po kriterijumu kreativnosti i originalnosti. Na mesto diskvalifikovane pobedničke Prijave se plasira Prijava Zamenskog pobednika.

8. Nagrade

Pobednici nagradnog konkursa “Koristim DES ® original!” osvaja:

Učesnici sa najkreativnijim fotografijama ili video zapisima na temu “Koristim DES ® original!” osvajaju:

1. Performance Hobby 100 L kazan sa kolonom

2. Performance Hobby 35 L kazan sa kolonom

3. Hobi kazan 35 L sa mešalicom

Najkrativniji slogani uz ispunjenu anketu osvajaju:

1. Hobi kazan 35 L sa mešalicom

2. DES poklon paket ( merni instrumenti, paket rakija, šolja )

Nagrada se isporučuje pobednicima, na osnovu prethodno potpisanog Autorskog ugovora o kreiranju originalnog rešenja za DES nagradni konkurs. Isporuka se vrši po potpisivanju Autorskog ugovora.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

9. Komunikacija

Pravila Konkursa će biti objavljena u na zvaničnom sajtu Organizatora: https://www.des- kazani.rs/nagradni-konkurs/

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem e-mejla, od strane Organizatora, uz informacije o pobedi, potpisivanju Autorskog ugovora i primopredaji nagrade.

(Organizator ima pravo da listu pobednika) učesnika ( i njihovih rešenja u celosti ) objavi javno na svom sajtu, na Facebook stranici ili Instagram profilu Brenda, a sa čim su saglasni svi Učesnici ovog Konkursa.

Pobednici su u obavezi da u roku od četrdeset osam sati (48) od primanja mejla ili poruke odgovore na isti i prihvate nagradu, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku nagrade i potpisivanje Autorskog ugovora:

Ime i prezime

Broj telefona

Adresu prebivališta na teritoriji Republike Srbije, odnosno adresu dostave nagrade.

U slučaju da pobednik u navedenom roku (48 sati) ne obavesti Organizatora o prihvatanju nagrade i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za potpisivanje Autorskog ugovora i isporuku nagrade, gubi pravo na osvojenu nagradu i žiri bira Zamenskog pobednika po istim pravilima.

10. Autorska prava

Prijavom na konkurs svaki Učesnik automatski izjavljuje da na Organizatora, bez bilo kakve naknade: prenosi sva autorska prava na njegovo kreativno rešenje i da je saglasan da Organizator ima pravo da, objavi na portalu https://www.des-kazani.rs/nagradni-konkurs/ , kao i da Organizator ima svako pravo da ih preuzme, koristi i objavljuje za svoje potrebe i u okviru svojih medija, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, kao i sva prava da kopira, distribuira i javno ga prenosi.

Učešćem na ovom nagradnom konkursu učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci: ime, slika, video materijal, slogan mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.


Svaki učesnik Konkursa na Organizatora, bez bilo kakve naknade, prenesi sva autorska prava za pripremu mogućeg foto i video materijala koji se se odnosi na prijem i korišćenje nagrade. Ovim prenosom autorskih prava, Organizator dobija univerzalno, trajno i neograničeno pravo na te fotografije, audio i video materijale, kao i sva prava da iste kopira, distribuira i javno prenosi.

Organizator zadržava pravo da sa Učesnicima konkursa koji budu proglašeni za pobednike potpiše

Autorski ugovor u smislu prethodna dva stava i idućih stavova ovog člana.

Potpisivanju Autorskog ugovora će se pristupiti u roku od 10 dana od dana objavljivanja Pobednika u skladu sa tačkom 6. ovog Konkursa.

Autorskim ugovorom pobednici će isključivo ustupiti imovinska autorska prava Organizatoru, a kako bi se kreativno rešenje moglo koristiti u marketinške i promotivne svrhe u službi Brenda, kao i dati dozvolu da njihovo kretivno rešenje bude prerađeno, odnosno korigovano i stilizovano od strane Organizatora, kako bi se kreativno rešenje uklopilo u standarde Organizatora i stilizovalo na način koji odgovara Organizatoru. Ustupanje imovinskih prava autora će biti predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez bilo kakve nadoknade za autorska prava.

Sva ostala pitanja u vezi sa autorskim pravima biće detaljno regulisana Autorskim ugovorom. Ukoliko pobednik Konkursa u bilo kom trenutku odustane od potpisivanja Autorskog ugovora žiri bira Zamenskog pobednika u skladu sa tačkom 7. ovog Konkursa.

11. Zaštita podataka ličnosti

Učešćem u ovom konkursu, potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste saglasni da Organizator sakuplja, procesuira i čuva podatke o ličnosti učesnika konkursa na temu ''Ja koristim DES original, pod uslovima i u vremenskom periodu sadržanom u Pravilima učešća., u saglasnosti sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni Glasnik Republike Srbije, broj 87/ 2018.). Prilikom podnošenja prijave Učesnik će dati pristanak na obradu svojih podatak o ličnosti.

Smatra se da je Učesnik slanjem prijave i potpisivanjem pristanka upoznat sa ovim Pravilima i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

Za potrebe sprovođenja Konkursa, DES doo Subotica prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, email. Navedeni podaci o ličnosti obrađuju se za potrebe: realizacije Konkursa, utvrđivanja dobitnika, kontaktiranja dobitnika, dostavljanja nagrada dobitnicima, naknadne ponude i promocije kompanije.

Svoje podatke možete ukloniti u bilo kom trenutku. U slučaju da želite da Vaši lični podaci, koje DES doo Subotica čuva i obrađuje, budu obrisani, pošaljite nam e-mail putem formulara za kontakt koji se nalazi na sledećoj stranici: https://www.des-kazani.rs/kontakt/ , i dostavite informaciju da želite da odustanete od obrade podataka. Brisanjem Vaših ličnih podataka prestaje Vaše učešće u nagradnom konkursu, kao i komunikacija sa kompanijom.

12. Isključenje odgovornosti organizatora

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ne može regularno da obavi registraciju na sajtu; ako Učesnik ne može da pristupi profilima i društvenim stranicama Organizatora; ako učesnik ne može da pristupi sajtu Organizatora.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora.

13. Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Subotici.

14. Izmena pravilnika

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Pravilnik, uz objavu na web stranici.U Subotici, 15.08.2020.


15. Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci https://www.des-kazani.rs/nagradni-konkurs/ .